YÖNETİM KURULU

 • Süleyman ÇETİNSAYA - Yönetim Kurulu Başkanı

  1954’te Kayseri’de doğan Süleyman Çetinsaya, 1971’de Kayseri Ticaret Lisesi’nden mezun olmuş; akabinde İstanbul’da gayrimenkul sektöründe ticaret hayatına başlamıştır. Konuttan organize perakendeye, turizmden sanayi ve yenilenebilir enerjiye kadar pek çok sektörde yatırımları bulunan Artaş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. Avrupakent GYO’nun da çatı şirketi olan Artaş Holding bünyesinde 1977’den beri pek çok otel, ticaret ve sanayi merkezi, alışveriş merkezi ve “Avrupa Konutları” markası ile konut inşaatı gerçekleştirmiştir. Sosyal sorumluluk kapsamında ki hizmetlerinden dolayı TBMM Üstün Hizmet Ödülü ve Erciyes Üniversitesi’nden fahri doktora unvanına lâyık görülmüştür.

 • Gökhan ÇETİNSAYA - Yönetim Kurulu Üyesi

  Gökhan Çetinsaya, 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Bölümü’nden mezun oldu. Gökhan Çetinsaya, 10 yılı aşkın süredir aile şirketi Artaş Holding’in Avrupa Konutları markalı konut projelerinin hem inşaat hem de teslim sonrası yönetimlerinde yöneticilik yapmaktadır. İnşaat, gayrimenkul, turizm, perakende ve sanayi alanlarında faaliyet gösteren Artaş Holding’in yönetim kurulu başkan vekilliği görevini sürdüren Gökhan Çetinsaya, GYODER, KONUTDER, KENTSEV gibi ülkenin önde gelen gayrimenkul dernek ve vakıflarında yönetimde bulunmuştur. Platform Office markasıyla hazır ve sanal ofis kiralama alanında da yatırımları bulunmaktadır.

 • Muhsin ERKOÇ - Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

  Muhsin Erkoç, 2000 yılında Marmara Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Devamında 2003 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde Clemson Üniversitesi’nde hem Endüstri Mühendisliği hem de Elektronik Ticaret bölümlerinde yüksek lisans eğitimlerini tamamlamıştır. Muhsin Erkoç, gayrimenkul ve çeşitli sektörlerde yönetici olarak 21 yıllık tecrübeye sahip olup, bu tecrübeyi iki lisansüstü eğitim diploması ile desteklemektedir. Yüksek iş hacimli uluslararası ve ulusal firmalarda yöneticilik pozisyonlarında görev almıştır. Yüksek rekabet ortamları, iş geliştirme, yüksek performanslı takımlar oluşturma ve yönetme, tedarikçi yönetimi gibi konularda yüksek tecrübeye sahiptir. Şirket’te genel müdür olarak 2017 yılından beri görev yapmaktadır.

 • Fatih Rüştü KAPLAN - Yönetim Kurulu Üyesi

  Fatih Rüştü Kaplan, ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır. 2001 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olan Fatih Rüştü Kaplan, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali İktisat - Makro Ekonomi ve Mali Hukuk - Vergi Hukuku Bölümlerinden çift dal yaparak yüksek lisans derecelerine sahip olmuştur. Özel Tüketim Vergileri ve Türkiye Uygulamaları isimli yüksek lisans tezi (2004) ve Vergi Hukukunda İspat ve Yorum isimli projesi (2003) mevcuttur. 2002 yılında bankacılık kariyerine başlayan Fatih Rüştü Kaplan, sırasıyla QNB Finansbank A.Ş., Koçbank A.Ş. ve Akbank T.A.Ş.'de çalışmıştır. Bankacılık ve finans sektöründe mali tahlil, şube ticari bankacılık, kredi tahsis ekiplerinde görev aldıktan sonra, 2011 yılında Akbank'ta Karma Ticari Şube Müdürlüğü yapmıştır. Takip eden yıllarda önce bölge, ardından da Genel Müdürlük Ticari Bankacılık Satış Pazarlama Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Ağırlıklı olarak kurumsal, ticari, yatırım bankacılığı ve proje finansmanı konularında çalışmaları bulunmaktadır. 2019 yılında Akbank Bahçekapı Ticari Şube Müdürü olan Kaplan, 2022 yılında 20 yıllık bankacılık kariyerini sonlandırarak Artaş Grubu’na Finans Grubu Başkanı olarak katılmıştır. Aynı zamanda Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini yürütmekte olup Serbest Muhasebeci Mali Müşavir’dir.

 • Vahdettin ERTAŞ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

  Vahdettin Ertaş, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuş; 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yüksek lisans programını tamamlamıştır. 1996 yılında İngiltere’de Lancaster Üniversitesi’nden MBA derecesini, 2012 yılında da Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden Doktora derecesini almıştır. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezuniyetini takiben, aynı yıl SPK’nın açmış olduğu uzman yardımcılığı sınavını kazanan Vahdettin Ertaş, 1991 yılında uzman olmuş; 1997 yılında yatırım fonları ve ortaklıkları, gayrimenkul yatırım fon ve ortaklıkları, girişim sermayesi fon ve ortaklıkları ve bireysel emeklilik fonları hakkında düzenleme yapan ve bu kurumların iş ve işlemlerini yürüten Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı’na atanmıştır. 2002-2005 Nisan döneminde halka açılmalar, şirketlerin tahvil ve benzeri sermaye piyasası aracı ihraçları, birleşme, bölünme ve çağrı gibi halka açık şirketlerin faaliyetlerini ve işlemlerini düzenleyen ve yürüten Ortaklıklar Finansman Dairesi Başkanlığı’nı yürütmüştür. 2005-2006 yıllarında Altın Borsası başkanlığı yapmış olan Vahdettin Ertaş, 2006 Aralık ayında SPK’ya kurul üyesi olarak atanmış ve altı yıllık Kurul Üyeliği görevini tamamlamasının ardından 2012 Aralık ayında Kurul Başkanlığına atanmıştır. Beş yıllık Başkanlık süresini Aralık 2017 yılında tamamlamış olan Vahdettin Ertaş, görev süresi içinde Vergi Konseyi Üyeliği, DASK Yönetim Kurulu Üyeliği, Yatırımcı Tazmin Fonu Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış ve 57 İslam ülkesi sermaye piyasası düzenleyici otoritelerini bünyesinde toplayan fonun beş yıl boyunca başkanlığını yürütmüştür. Vahdettin Ertaş ayrıca, üniversitede yüksek lisans dersleri vermiştir. Vahdettin Ertaş, Türkiye Ürün İhtisas Borsası, Nuh Çimento A.Ş., Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

 • Ferda BESLİ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

  1958 yılında Ordu’da doğan Ferda Besli, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 1985 yılında mezun olmuştur. İş hayatına 1987 yılında Akbank T.A.Ş.’de başlayan Ferda Besli, Akbank T.A.Ş.’de çeşitli tarihlerde Müfettişlik, Şube Müdürlüğü, Kurumsal Bankacılık Departman Müdürlüğü, ticari bankacılık ve KOBİ bankacılığından sorumlu Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2006-2011 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Ferda Besli, ticari bankacılık, KOBİ, proje finansmanı ve nakit yönetiminden sorumlu olarak çalışmıştır. Bankacılık döneminde Deutsche Bank AG Frankfurt’ta staj yapmış ve London Business School’da pazarlama stratejisi eğitimleri almıştır. Yine, Avrupa Birliği’nin kuruluşlarından olan Avrupa Politika Araştırmaları Merkezi (CEPS) tarafından düzenlenen KOBİ’nin finansmana erişimini artırmak için çözümlerin üretildiği Barcelona ve Brüksel’deki toplantılara ülkemizi temsilen katılmıştır. 2011 yılında emekli olan Ferda Besli, aynı yıl Besfin Finansal Hizmetler A.Ş.’yi kurmuştur. Halen bu şirketin, Yönetim ve İcra Kurulu Başkanlığını yapmakta olan Ferda Besli, Türkiye Sermaye Piyasaları Kurulu Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahiptir. TÜSİAD, Dünya Futuristler Derneği WFS, İngiltere’de think tank kuruluşu olan Chatham House’da üye olarak çalışmalar yürütmüştür. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

 • Şebnem ERGÜN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

  Şebnem Ergün, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra iş hayatına SPK’da Uzman Hukukçu Yardımcısı olarak 1988 yılında başlamış ve sırasıyla Uzman Hukukçu ve Başuzman Hukukçu unvanlarını almıştır. Ayrıca bu süreçte Ortaklıklar Finansmanı Dairesi’nde, Daire Başkan Yardımcısı olarak 3 yıl görev yapmıştır. 2008 yılında SPK’dan emekli olduktan sonra, uzmanlık alanı olan sermaye piyasası hukuku, şirketler hukuku, birleşme ve devralmalar, ortaklıklar finansmanı, şirketlerin kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile payların hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olup olmadığı hususunda bağımsız hukuk raporu hazırlanması konularında halka açık şirketlere, holdinglere, halka açılma arzusunda olan şirketlere, sermaye piyasası kurum ve kuruluşlarına, bireysel ve kurumsal yatırımcılara hukuki danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır. 2017 yılında T.C. Adalet Bakanlığı arabulucular siciline kaydolmuştur. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı, Gayrimenkul Değerleme Lisansı, Türev Araçlar Lisansı ve Kredi Derecelendirme Lisanslarına sahiptir. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nde iki dönem Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Yeni Gimat GYO A.Ş.’de yedi yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, İstanbul Tahkim Merkezi’nin kuruluş döneminde ise Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Günümüzde halen Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Şebnem Ergün, aynı zamanda Avrupakent GYO Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Sitemizin işlevselliği için bu sayfada teknik olarak gerekli çerezler kurulmuştur. Teknik olarak tutulması gerekmeyen ancak size daha iyi kullanıcı tecrübesi ve kişiye özel teklif (pazarlama çerezleri, reklam ve takip mekanizmaları) sunmamıza, internet trafiğimizi analiz etmemize ve sosyal medya özellikleri sağlamamıza izin veren çerez ve takip mekanizmaları ancak onayınızı vermeniz halinde kullanılır. Bize onayınızı iletmek ya da ilettiğiniz onayı ileriye etkili olacak şekilde geri çekmek için "Kabul Et" butonunu kullanabilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz. Kabul Et